2. ZŠ - Schwarzova 20

KDE?

 

Zrcadlová učebna

 

středa 14:00 - 15:00

Začínáme první týden v říjnu 2021

KDY?

Kdy?

Taneční kroužek probíhá vždy jednou týdně na vaší základní škole v době družinových hodin.

Lekce trvá 60 minut.

Jak?

Děti, které chodí do družiny si lektor před kroužkem vždy vyzvedne. Po skončení je odvede zpět do družiny. Děti, které nechodí do družiny, čekají vždy 10 minut před zahájením kroužku v prostorách výuky tance. Naši lektoři po celou dobu výuky za každé dítě plně zodpovídají.

Co na sebe?

Kluci: tepláky, sportovní oblečení a sportovní čistou obuv, pití

Holky: tepláky, sportovní oblečení, sportovní obuv/piškoty, pití

Kolik to stojí?

Cena: 1450,- Kč/pololetí

Přihláška se stává závaznou po úhradě kurzovného.

V případě, že by se kvůli Covidové situaci kurz nemohl uskutečnit, budou vám vráceny peníze zpět na účet.

Jak se přihlásit?

Kurzovné prosím uhraďte na účet: 1579805012/3030 pod V.S.: 665544

Do pozn. uveďte: jméno dítěte a místo, kam dítě chodí na kroužek a zda se jedná o 1. nebo 2. pololetí.

 

Přihláška: naši online přihlášku naleznete zde: http://bit.ly/onlineprihlaska

8983_max.jpg