top of page

ZŠ Heřmanova Huť

Mírové nám. 264

KDE? 

 

tělocvična na ZŠ

KDY? 

středa: 15:00 - 16:00 (1. - 4.tř.)

středa: 16:00 - 17:00 (5. - 9.tř.)

 

Začínáme první týden v říjnu!

Kdy?

Taneční kroužek probíhá vždy jednou týdně na vaší základní škole v době družinových hodin.

Lekce trvá 60 minut.

Jak?

Děti, které chodí do družiny si lektor před kroužkem vždy vyzvedne. Po skončení je odvede zpět do družiny. Děti, které nechodí do družiny, čekají vždy 10 minut před zahájením kroužku v prostorách výuky tance. Naši lektoři po celou dobu výuky za každé dítě plně zodpovídají.

Co na sebe?

Kluci: tepláky, sportovní oblečení a sportovní čistou obuv, pití

Holky: tepláky, sportovní oblečení, sportovní obuv, pití

Kolik to stojí?

Přihláška se stává závaznou po úhradě kurzovného!

Cena: 2100 Kč/pololetí

Č. ú. : 1579805012/3030 pod V.S.: 665544

Do pozn. uveďte: jméno dítěte a místo, kam dítě chodí na kroužek (př. Jana Nováková, ZŠ Heřmanova Huť)

 

Přihláška: naši online přihlášku naleznete zde: http://bit.ly/onlineprihlaska

Heř.H.png
bottom of page